Прослава за успешно завршен проект во Битола / Manifestim për projektin e përfunduar me sukses në Manastir

2019/5/8
 На 8 мај, 2019 година, Амбасадорката Ханеда го посети најголемото основното училиште во Битола, „Св. Климент Охридски“. Амбасадорката Ханеда беше пречекана од повеќе од 500 присутни, вклучувајќи ученици, родители, наставници и советници од општината кои го прославија успешно завршениот проект со кратка изведба на учениците.
 Пред прославата, Амбасадорката Ханеда оствари средба со г-а Наташа Петровска, градоначалничката на градот со која разговараа за силното пријателство помеѓу Јапонија и Битола.

 Më 8 maj, 2019, Ambasadorja Haneda e vizitoi shkollën fillore “Shën Kliment Ohridski”, shkolla më e madhe fillore në Manastir. Ambasadorja Haneda u mirëprit nga më shumë se 500 të pranishëm, duke përfshirë nxënës, prindër, mësues dhe këshilltarë komunal të cilët së bashku festuan përfundimin me sukses të projektit me një performancë të shkurtër nga nxënësit e shkollës.
 Para manifestimit, Ambasadorja u takua me znj. Natasha Petrovska, kryetare e komunës së Manastirit, në të cilin biseduan për marrëdhëniet dhe miqësinë mes Japonisë dhe Manastirit.