Примопредавање на медицинска опрема во Делчево / Dorëzimi i pajisjes mjekësore në Dellçevë

2019/7/19
 На 19ти јули, 2019 година, амбасадорката Ханеда ја реализираше првата официјална посета на Општина Делчево и премопредавање на медицинска опрема во Здравствениот дом „Гоце Делчев“.
 По средбата во општината со градоначалникот г-дин Горан Трајковски, амбасадорката беше пречекана во здравствениот дом од државниот секретар од Министерството за Здравство д-р Владимир Милошев и директорката д-р Мара Глигоровска со целиот персонал.


 Me datë 19 korrik 2019, ambasadorja Haneda e realizoi vizitën e parë zyrtare në komunën e Dellçevës dhe njëherit realizoi dorëzimin e pajisjes mjekësore në Shtëpinë e Shëndetit „Goce Dellçev”.
 Pas takimit me kryetarin e komunës z. Goran Trajkovski, ambasadorja u mirëprit në Shtëpinë e Shëndetit nga sekretari shtetëror i Ministrisë së Shëndetësisë d-r. Vladimir Milloshev dhe drejtoresha d-r. Mara Gligorovska me tërë personelin.