Почнува Програмата за јапонски менаџмент на квалитет / Fillon programi "Menaxhmenti i Cilësisë dhe Konkurenca"

2019/9/17
 На 14ти септември, 2019 година, на Економскиот факултет во Скопје започна горенаведената програма, во присуство на амбасадорката Ханеда, бугарскиот амбасадор Н.Е. Ангелов, проф. Јанкуловски (ректор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј), проф. Наков (Директор на Центар за економски истражувања) и проф. Сусаи (Факултет за Економија, Универзитет Нагасаки), и многу други.
 Програмата е наменета за бизнис секторот и ќе се одвива 11 недели. „Џајка“ и владата на Бугарија исто така ја подржуваат програмата, која што има за цел да ги зајакне МСП во Северна Македонија.

 Me datë 14 shtator 2019 në Universitetin e Shkupit filloi programi i lartëpërmendur, në të cilin morrën pjesë ambasadorja Haneda, ambasadori bullgar SH.T. z. Angellov, prof. Jankullovski (rektori i Universitetit Shën Kiril dhe Metodij), prof. Nakov (drejtor në Qendrën për Hulumtime Ekonomike), prof. Susai (Fakulteti Ekonomik, Universiteti Nagasaki) dhe shumë të tjerë.
 Programi i përkushtohet sektorit të biznesit dhe do të zgjasë 11 javë. JICA dhe qeveria e Bullgarisë gjithashtu e mbështesin programin, i cili synon përforcimin e NMV-ve në Maqedoninë e Veriut.