Церемонија на крунисување на Неговото Величество Царот на Јапонија / Ceremoni me rastin e kurorëzimit të Madhërisë së Tij Perandorit të Japonisë

2019/10/21
 Церемонијата на крунисување на Неговото Величество Царот на Јапонија ќе се одржи во вторник, 22 октомври, 2019 година. На церемонијата се прогласува новиот цар и се примаат честитки од домашни и странски претставници. Последната церемонија се одржа на 12ти ноември во 1990 година во присуство на 2,500 гости.

 Ceremonia e kurorëzimit të Madhërisë së Tij Perandorit të Japonisë do të mbahet ditën e martë, me datë 22 tetor, 2019. Gjatë ceremonisë emërohet perandori i ri dhe pranohen urime nga përfaqësues vendor dhe të jashtëm. Ceremonia e fundit është mbajtur me 12 nëntor të vitit 1990 në praninë e 2,500 mysafirëve.

Дознајте повеќе на / Mësoni më shumë në
https://www.kunaicho.go.jp/e-about/seido/sokui.html