Посета на г. Кеи Изава, Претседател на Меѓународната Аикидо Федерација и Аикидо семинар / Vizita e z. Kei Izawa, kryetar i Federatës Ndërkombëtare të Aikido-s dhe seminari i Aikido-s

2019/10/7
 г. Кеи Изава, Претседателот на Меѓународната Аикидо Федерација го посети Скопје и одржа Аикидо семинар за инструктори и нивните ученици на 28ми и 29ти септември.
 Амбасадорката Ханеда учествуваше на семинарот, а г. Изава и аикидо претставници ја посетија амбасадата на 30ти септември. За време на престојот на г. Изава се дискутираше за членството во Меѓународната Аикидо Федерација и зајакнување на аикидото во Северна Македонија.

 Z. Kei Izawa, kryetari i Federatës Ndërkombëtare të Aikdo-s, në datat 28 dhe 29 shtator qëndroi në Shkup me ç’rast  trajnoi instruktorët dhe nxënësit e tyre në seminarin e Aikido-s. Ambasadorja Haneda morri pjesë në seminar kurse në datën 30 shtator pranoi z. Izawa-n dhe përfaqësuesit e Aikido-s në ambasadë. Ata informuan se gjatë qëndrimit të z. Izawa kanë diskutuar për anëtarësim në Federatën Ndërkombëtare të Aikiso-s dhe përforcimin e Aikido-s në Maqedoninë e Veriut.