Но работилница и изведба во Македонскиот народен театар (МНТ) / Noh performancë dhe punëtori në Teatrin Kombëtar Maqedonas (MNT) nga Teatri Yamamoto Noh

2019/10/10
 На 4ти октомври се одржа првата Но изведба во Северна Македонија. Во Македонскиот Народен Театар настапи Јамамото Но Театарот, со 21 учесник.
 Настапот е дел од низата настани на амбасадата за прославување на 25 годишнината од дипломатските односи. Амбасадата на Јапонија ја цени соработката со Владата на Северна Македонија и нивниот труд за да се подготви овој настан. Во полн театар публиката уживаше во „Хагоромо- Перјаното Руво“   и „Цучигумо – Земјениот пајак“. По изведбата се одржа прием каде г. Јамамото и изведувачите добија аплауз од воодушевената публика и се дружеа со гостите.
Претходниот ден Јамамото Но Театарот одржа и работилница во МНТ за студентите од Факултетот за драмски уметности – Скопје.
Но  e вбројан во листата на УНЕСКО за Светско нематеријало културно наследство. Настанал пред околу 650 години и е најстарата зачувана сценска уметност, која до ден денешен се изведува непрекинато и без да претрпи значајни промени.

 Me datë 4 tetor, për herë të parë në Maqedoninë e Veriut u organizua shfaqja teatrale  Noh në Teatrin Kombëtar Maqedonas (MNT), interpretuar nga 21 artistë të Teatrit Yamamoto Noh.
 Performanca është pjesë e ngjarjeve të shumta të ambasadës për festimin e 25 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike. Ambasada e Japonisë e vlerëson bashkëpunimin me Qeverinë e Maqedonisë së Veriut për organizimin e kësaj performance. Në ambinetet e teatrit të përmbushur, audienca shijoi pjesët  “Hagoromo – Manteli prej Pendlave“ dhe “Tsuchigumo – Merimanga e Tokës “. Pas shfaqes vijoi pritja dhe z. Yamamoto së bashku me artistët u mirëpritën me duartrokitje të zjarrta.
 Me datë 3 tetor, Teatri Yamamoto Noh në ambientet e MNT-së organizoi punëtori për studentët e Fakultetit të artit dramatik – Shkup.
 Noh rradhitet në listën e UNESCO-s për Trashëgimi Kulturore Jo Materiale. Është zbuluar para 650 viteve dhe paraqet artin më të vjetër të ruajtur skenik, që performohet edhe sot e kësaj dite pa ndërprerje dhe pa ndonjë ndryshim thelbësor. 
 
  
(Фотографии: МИА/Fotografitë nga MIA)                       (Фотографии: МИА/Fotografitë nga MIA)

       
                                                                                                                                              (Фотографии: МИА/Fotografitë nga MIA)