Склучување на договор за грант „ Проектот за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Клиничка болница Тетово преку обезбедување на амбулантно возило“ (GGP 2019) / Nënshkrim i kontratës për grant “Projekti për përmirësimin e ambientit mjekësor të institucionit publik shëndetësor Spitali klinik Tetovë përmes blerjes së një veture ambulance” (GGP 2019)

2019/11/11
 На 7-ми ноември, амбасадорката Ханеда ја посети Клиничката болница во Тетово и потпиша договор за грант за обезбедување ново возило на Брза помош со директорот на болницата, д-р Флорин Бесими. Амбасадорката Ханеда оствари средба со градоначалничката г-ѓа Теута Арифи во Општината и тие се согласија да продолжат со зајакнување на врските и размените. Таа, исто така, ја посети Шарената џамија со градоначалникот и Универзитетот на Југоисточна Европа каде беше пречекана од ректорот, проф. Д-р Абдулменаф Беџети.

 

 Me 7 nëntor, Ambasadorja Haneda e vizitoi spitlain klinik në Tetovë dhe nënshkroi kontratë për grant për blerje të një automjeti ambulance të ri me drejtorin e spitalit, Dr. Florin Besimi. Ambasadorja Haneda realizoi takim me kryetaren e Komunës znj. Teuta Arifi në komunë dhe u dakorduan që ti forcojnë lidhjet dhe shkëmbimet edhe më tutje. Ajo gjithashtu e vizitoi Xhaminë e larme me kryetaren e komunës dhe Universitetin e evropës Juglindore ku ajo u prit nga rektori, Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti.