Издадена е Кензо Танге поштенска марка / Emetohet pulla postare Kenzo Tange

2020/6/4
 Во мај, 2020 година, Поштата на Северна Македонија издаде комеморативна поштенска марка за Кензо Танге во сеќавање на неговиот придонес во реконструкцијата на Скопје.
  Кензо Танге е еден од најзначајните јапонски архитекти на дваесетиот век. Тој го дизајнираше планот за реконструкција на Скопје по земјотресот во 1963 година.
 Кензо Танге е симбол за пријателството помеѓу Јапонија и Северна Македонија и Амбасадата на Јапонија ја цени соработката со Поштата на Северна Македонија.


 Në maj të vitit 2020, Posta e Maqedonisë së Veriut emetoi pullën postare përkujtimore Kenzo Tange në kujtim të kontributit të dhënë në rindërtimin e Shkupit.
  Kenzo Tange është një nga arkitektët japonez më të rëndësishëm të shekullit të 20-të, i cili ka hartuar planin e rindërtimit të Shkupit pas tërmetit në vitin 1963.
  Sot ai është simbol i miqësisë midis Japonisë dhe Maqedonisë së Veriut, dhe Ambasada e Japonisë e vlerëson bashkëpunimin me Postën e Maqedonisë së Veriut.