Стипендии за студии во Јапонија МEXT / Bursa për studime në Japoni MEXT

2020/6/25
Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT) ги повикува потенцијалните кандидати од Република Северна Македонија да се пријават за
 
1) Истражувачка студентска програма
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html
2) Додипломска студентска програма
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html
 
27ти јули е крајниот рок за поднесување на оригналната документација до Амбасадата на Јапонија на адреса Филип Втори Македонски 3, Соравиа Центар, кат 6, 1000 Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат контактирани за тестирање и интервјуа предвидени за втората половина на Август.


* * *
 

Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës dhe Teknologjisë të Japonisë (MEXT) bën thirrje ndaj kandidatëve potencial në Republikën e Maqedonisë së Veriut për

 

1) Programin studentor për hulumtime dhe
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html

2) Programin për studime deridiplomike në Japoni
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html

 

27 korriku është afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve origjinale në Ambasadën e Japonisë në adresën Filip Vtori Makedonski 3, Qendra Soravia, kati 6, 1000 Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të kontaktohen për testime dhe intervista të planifikuara për gjysmën e dytë të muajit gusht.