Церемонија за примопредавање во Здравствен дом Велес

2020/9/10

 На трети септември, Амбасадорката Ханеда учествуваше во завршната церемонија на примопредавање на проект од „Грант програмата за мали проекти“ (GGP) во Здравствен дом Велес.
 Заедно со Градоначалникот г. Коцевски, Амбасадорката Ханеда учествуваше во официјалната церемонија организирана од Д-р Димовски, директор на Здравствен дом Велес.
 Амбасадорката Ханеда го посети и кабинетот на Градоначалникот г. Коцевски каде се дискутираше за зајакнување на соработката.
 Со овој проект се обезбедени две помали медицински возила за итен транспорт кои ќе можат да пристапат во тесните улички на Велес.