Церемонија на примопредавање во Општина Крива Паланка / Ceremoni me rastin e përfundimit të projektit në komunën e Kriva Pallankës

2020/10/19
 На 14ти октомври, Заменик Шефот на Мисија на Амбасадата на Јапонија г. Такахаши Сатору учествуваше во примопредавањето на проект од „Грант програмата за мали проекти“ (GGP) во Општина Крива Паланка.
 Заедно со Градоначалникот г. Мицевски, г. Такахаши учествуваше на завршна церемонија организирана од страна на директорот на Јавното комунално претпријатие „Комуналец“, г. Марковски. Тие исто така дискутираа за идната соработка помеѓу Јапонија и Крива Паланка во повеќе области.
 Со овој проект, се обезбеди ново комунално возило за Јавното комунално претпријатие кое е потребно за зачувување на животната средина на граѓаните во Крива Паланка.

***

 Me datë 14 tetor, Zëvendës Shefi i Misionit të Japonisë, Z. Takahashi Satoru mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit në kuadër të “Grant programit për projekte të vogla” (GGP) në komunën e Kriva Pallankës.
 Z.Takahashi, së bashku me kryetarin e Komunës Z. Micevski, morën pjesë në ceremoninë e organizuar nga drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale “Komunalec”, Z. Markovski. Gjithashtu, ata diskutuan edhe për bashkëpunimin e mëtejshëm midis Japonisë dhe Kriva Pallankës në fusha të ndryshme.
 Nëpërmjet këtij projekti Ndërmarrja Publike Komunale u pajis me një automjet të ri për menaxhimin e mbeturinave, i nevojshëm për ruajtjen e mjedisit jetësor të banorëve të Kriva Pallankës.