Одбележување на успешно завршен GGP-проект во објектот „Цветови“ на градинката „Астибо“ во Штип / Ceremoni me rastin e përfundimit të projektit në degën “Cvetovi” të Kopshtit “Astibo” - Shtip

2020/10/29

 На 27ми октомври, Заменик Шефот на Мисија, вршител на должност во Амбасадата на Јапонија г. Такахаши Сатору учествуваше во одбележувањето на завршна церемонија во објектот „Цветови“ на градинката „Астибо“ – Штип, заедно со г. Јане Миланов, в.д. Градоначалник и г-а Билјана Трајчевски, директорка на градинката. Тие исто така разговараа за идна соработка помеѓу Јапонија и Штип на различни полиња.
 Во рамки на овој проект, Јапонија го помогна обновувањето на објектот со нови прозорци и врати и исталација на нов систем за греење кој е неопходен за подобрување на квалитетот на средината за едукација на децата.

***

 Me datë 27 tetor, Zëvendës Shefi i Misionit, ushtrues detyre në Ambasadën e Japonisë, Z. Takahashi Satoru, mori pjesë në kremtimin e ceremonisë përmbyllëse në degën "Cvetovi" të Kopshtit "Astibo” - Shtip, së bashku me Z. Jane Milanov, u.d. kryetar i Komunës dhe Znj. Bilijana Traichevska, drejtore e kopshtit. Ata gjithashtu diskutuan për bashkëpunimin e ardhshëm midis Japonisë dhe Shtipit në fusha të ndryshme.
 Në kuadër të këtij projekti, Japonia ndihmoi në rinovimin e ndërtesës me dritare dhe dyer të reja, si dhe instalimin e një sistemi të ri për ngrohje të nevojshëm për përmirësimin e kualitetit të mjedisit për edukimin e fëmijëve.