Церемонија за потпишување на грант-договор за нов „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност) / Nënshkruhet marrëveshja e grantit “Pojekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore në IPSH Spitali i përgjithshëm me veprimtari të zgjeruar Dibër” (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/2/24
 На 17ти февруари, во Општина Дебар се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (GGP). На церемонијата учествуваа г. Хекуран Дука, Градоначалникот на Дебар, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот Д-р Баки Алили, по што Амбасадорот Савада и Директорот Алили го потпишаа грант-договорот. Тие разговараа за можностите за идна соработка. Преку овој проект, ќе биде инсталиран нов дигитализиран печатар за рентген во вредност од 34,576 евра и истиот ќе овозможи побрза и попрецизна дијагноза при радиолошките прегледи во болницата. 

***


 Më 17 shkurt, në Komunën e Dibrës u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant prgramit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin Kryetari i Komunës së Dibrës, z. Hekuran Duka, Ambasadori Hironori Savada dhe Drejtori i Spitalit dr. Baki Alili. Marrëveshjen e grantit e nënshkruan Ambasadori Savada dhe Drejtori Alili. Gjithashtu, ata diskutuan edhe për mundësitë e bashkëpunimit të mëtejshëm. Me këtë projekt do të sigurohet printer i ri dixhital për radiografi në vlerë prej 34,576 EUR, me çrast do të mundësohet diagnostifikim radiologjik më i shpejtë dhe më i saktë.