Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Гостивар“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност) / Nënshkrimi i marrëveshjes së grantit "Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të radiografit për IPSH Spitali i Përgjithshëm Gostivar" (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/3/1
 На 19ти февруари, во Општина Гостивар се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (GGP). На церемонијата учествуваа г. Арбен Таравари, Градоначалникот на Гостивар, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот на Општа болница Гостивар Д-р Јакуп Јакупи. Амбасадорот Савада и Директорот Јакупи го потпишаа грант-договорот. Преку овој проект, ќе биде инсталирана нова рентген машина во вредност од 60,635 евра и има за цел да ја подобри здравствената нега и квалитетот на здравствените услуги. 
 Учесниците на церемонијата одржаа состанок пред настанот на кој се согласија да го зацврстат меѓусебното пријателство.

***


 Më 19 shkurt, në Komunën e Gostivarit u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Në ceremoni morën pjesë Kryetari i Komunës së Gostivarit, z. Arben Taravari, Ambasadori Hironori Savada dhe Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm në Gostivar, Dr. Jakup Jakupi. Marrëveshjen e grantit e nënshkruan Ambasadori Savada dhe Drejtori Jakupi. Përmes këtij projekti, do të instalohet një aparat i ri për radiografi me vlerë prej 60,635 euro dhe synon të përmirësojë kujdesin mjekësor dhe cilësinë e shërbimeve mjekësore.
 Para fillimit të ngjarjes, pjesëmarrësit realizuan takim të përbashkët dhe diskutuan për forcimin e marrëdhënieve të ndërsjellta shoqërore.