Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност) / Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e pajisjeve mjekësore në IPSH Spitalin e përgjithshëm me veprimptari të zgjeruar Koçani“ (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/3/15
 На 2ри март, во Општина Кочани се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (ГГП). На церемонијата учествуваа г. Николчо Илијев, Градоначалникот на Кочани, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот на Општа болница Кочани Д-р Александар Серафимов. Амбасадорот Савада и Директорот Серафимов го потпишаа грант-договорот.
 Преку овој проект ќе биде инсталиран нов дигитален ултразвук апарат и фетален монитор за срцев ритам во вредност од 47.863 евра и има за цел да го подобри квалитетот на здравствените услуги во одделот за акушерство и гинекологија.
 Амбасадорот Савада одржа состанок во кабинетот на Градоначалникот непосредно пред церемонијата, на кој се согласија да ја развиваат идната соработка.

 Më 2 mars, në Komunën e Koçanit u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin Kryetari i Komunës së Koçanit, z. Nikollço Iliev, Ambasadori Savada Hironori dhe Drejtori i Spitalit të përgjithshëm-Koçani, dr. Aleksandar Serafimov. Marrëveshjen e grantit e nënshkruan Ambasadori Savada dhe Drejtori Serafimov.
 Përmes këtij projekti, do të instalohet një aparat ultrazë i ri dixhital dhe monitor i rrahjeve të zemrës fetale në vlerë prej 47,863 euro që synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve mjekësore në repartin për akusheri dhe gjinekologji. 
 Para fillimit të ngjarjes, Ambasadori Savada realizoi takim në Kabinetin e Kryetarit të Komunës, me çrast u dakorduan për forcimin e bashkëpunimit të ndërsjelltë në të ardhmen.