Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Велес“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност)/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me radiograf për IPSH Spitalin e përgjithshëm Veles“

2021/3/16
 На 4ти март, во Општина Велес се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (ГГП). На церемонијата учествуваа г. Аце Коцевски, Градоначалникот на Велес, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот на Општа болница Велес Д-р Божидар Бојаџиев. Амбасадорот Савада и Директорот Бојаџиев го потпишаа грант-договорот.
 Преку овој проект ќе биде инсталиран нов дигитален ренген апарат во вредност од 60.748 евра и има за цел да го подобри квалитетот на здравствените услуги и да овозможи побрза дијагностика од било кога, за значително поголем број на пациенти.
 Амбасадорот Савада одржа состанок во кабинетот на Градоначалникот непосредно пред церемонијата, на кој разговараа за тековните предизвици со кои се соочуваат двете земји, а потоа потврдија дека ќе го зајакнуваат заедничкото пријателство и во иднина.

 Më 4 mars, në Komunën e Velesit u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin Kryetari i Komunës së Velesit, z. Ace Kocevski, Ambasadori Savada Hironori dhe Drejtori i Spitalit të përgjithshëm – Veles, dr. Bozhidar Bojaxhiev. Marrëveshjen e grantit e nënshkruan Ambasadori Savada dhe Drejtori Bojaxhiev.
 Përmes këtij projekti do të instalohet aparat i ri radiograf dixhital në vlerë prej 60,748 euro që synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve mjekësore dhe të mundësojë diagnostikim më të shpejtë të pacientëve.
Para fillimit të ngjarjes, Ambasadori realizoi takim në Kabinetin e Kryetarit me çrast diskutuan për sfidat  momentale me të cilat ballfaqohen të dy vendet dhe njëherit u dakorduan për forcimin e marrëdhënieve të ndërsjellta shoqërore.