Потпишување на грант договор за „Проект за набавка на амбулантно возило за ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе“ (GGP: Грант програма за мали проекти за човекова безбедност)/ Nënshkruhet marrëveshja e grantit „Projekti për furnizimin e autoambulancës për IPSH Shtëpinë e shëndetit Sveti Nikollë“ (GGP: Grant programi për projekte të vogla për siguri njerëzore)

2021/3/17
На 8ми март, во Општина Свети Николе се одржа церемонија за потпишување на нов проект во рамки на Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (ГГП). На церемонијата учествуваа г. Сашо Велковски, Градоначалникот на Свети Николе, Амбасадорот Савада Хиронори и Директорот на Здравствениот дом во Свети Николе Д-р Славица Панева. Амбасадорот Савада и Директорката Панева го потпишаа грант-договорот.
Преку овој проект ќе биде набавено ново амбулантно возило во вредност од 54.633 евра и има за цел да го подобри квалитетот на здравствените услуги на центарот за давање итна медицинска помош.
Амбасадорот Савада одржа состанок во кабинетот на Градоначалникот непосредно пред церемонијата, на кој разговараа за можностите за идна соработка, како и други поврзани теми.

Më 8 mars, në Komunën e Sveti Nikollës u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të Grant programit për projekte të vogla për siguri njerëzore (GGP). Pjesëmarrës në ceremoni ishin Kryetari i Komunës së Sveti Nikollës, z. Sasho Vellkovski, Ambasadori Savada Hironori dhe Drejtoresha e Shtëpisë së shëndetit - Sveti Nikollë, dr. Sllavica Paneva. Marrëveshjen e grantit e kanë nënshkruar Ambasadori Savada dhe Drejtoresha Paneva.
Përmes këtij projekti do të furnizohet autoambulancë e re në vlerë prej 54,633 euro me qëllim të përmirësimit të shërbimeve mjekësore të qendrës urgjente.
Para fillimit të ngjarjes, Ambasadori realizoi takim në Kabinetin e Kryetarit me çrast diskutuan për mundësitë për bashkëpunime të ardhshme.