Стипендии за студии во Јапонија МEXT/ Bursa për studime në Japoni MEXT / MEXT scholarships for studying in Japan

2021/4/22
Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT) ги повикува потенцијалните кандидати од Република Северна Македонија да се пријават за:

1) Истражувачка студентска програма 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html

 2) Додипломска студентска програма. 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html

25 мај 2021 г. е крајниот рок за поднесување на оригналната документација до Амбасадата на Јапонија на адреса Филип Втори Македонски 3, Соравиа Центар, кат 6, 1000 Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат контактирани за тестирање и интервјуа предвидени за на средината од месец јуни.

******************************************************************************************************


Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës dhe Teknologjisë të Japonisë (MEXT) bën thirrje ndaj kandidatëve potencial në Republikën e Maqedonisë së Veriut për

1) Programin studentor për hulumtime dhe 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html

2) Programin për studime deridiplomike në Japoni. 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html  

25 maj 2021 është afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve origjinale në Ambasadën e Japonisë në adresën Filip Vtori Makedonski 3, Qendra Soravia, kati 6, 1000 Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të kontaktohen për testime dhe intervista të planifikuara për gjysmën e dytë të muajit  qershor.

******************************************************************************************************


The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) is calling all potential candidates from the Republic of North Macedonia to apply for:

1) Research student scholarship:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html
 
2) Undergraduate student scholarship:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html

25th of May, 2021 is the deadline for submitting the hard copies of the documents to the Embassy of Japan on address: Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Centar, floor 6, 1000 Skopje.
The selected candidates will be contacted and go through the written test and interview in mid-Junе.