Посета на Амбасадорот Савада во Кинотека/ Ambasadori SAWADA vizitoi Kinotekën/ Visit of Ambassador SAWADA to the Cinematheque

2021/6/3
На први јуни, Амбасадорот Савада ја посети Кинотека на Северна Македонија и оствари средба со директорот г. Владимир Ангелов каде разговараа за долгата и плодна соработка помеѓу Амбасадата и Кинотката во минатото и можности за соработка во иднина. Амбасадорот имаше можност да ги разгледа изложените филмски проектори и камери како и филмските архиви каде се чуваат колекции од исклучителна важност.
 
На 4ти јуни, заедно со г. Ангелов, Амбасадорот Савада ќе го отвори четиринаесетото издание на „Недела на јапонски филм“ во Кинотеката.
 
***

Më 1 qershor, Ambasadori Sawada vizitoi Kinotekën e Maqedonisë së Veriut dhe pati një takim me Drejtorin Z. Vladimir Angelov. Ata diskutuan për bashkëpunimin e gjatë dhe të frytshëm midis Ambasadës dhe Kinotekës në të kaluarën dhe mundësitë për të ardhmen. Ambasadori u informua për projektorët dhe kamerat e ekspozuara të filmit dhe arkivat e filmit ku ruhen koleksione me vlera të jashtëzakonshme.

Të Premten, më 4 Qershor, Z. Angelov dhe Ambasadori Sawada do të hapin në Kinotekë, edicionin e 14-të të Javës së Filmit në Japonez. 
***

On 1st of June, Ambassador Sawada visited the Cinematheque of North Macedonia and had a meeting with the Director Mr. Vladimir Angelov. They discussed the long and fruitful cooperation between the Embassy and the Cinematheque in the past and possibilities for the future. The Ambassador was briefed on the exhibited film projectors and cameras and the film archives where collections of exceptional value are preserved.
 
On Friday, June 4th, Mr. Angelov and Ambassador Sawada will open the 14th edition of the Japan Film Week at the Cinematheque.