Четиринаесета „Недела на јапонски филм“/ Edicioni i 14-të i Javës së Filmit Japonez/ The 14th “Japan Film Week”

2021/6/17
 На четврти јуни, Амбасадорот Савада и директорот на Кинотека г. Ангелов ја отворија четиринаесетата „Недела на јапонски филм“ во кинотечното отворено кино „Мирно лето“ во Скопје.
На 10ти и 11ти јуни се прикажуваа филмови во Битола по обраќањето до публиката од страна на директорката на Центар за култура –Битола, г-а Андоновска Илијевски и г-а Теруи од Амбасадата на Јапонија.
 Повеќе од 500 гледачи уживаа во селекцијата на 6 јапонски филмови („Покажи ми го патот до станицата“;„Ресторан од небото“;„Само мачката знае“;Стоп-анимации на Такеши Јаширо; „Ручекот на тато“ и „Секој ден е добар ден“)

***
 Më 4 qershor, Ambasadori Savada dhe Drejtori i Kinotekës z. Angelov hapën edicionin e 14-të të Javës së Filmit Japonez në kinemanë nën qiell të hapur të Kinotekës, “Një verë e qetë” në Shkup.
Më 10 dhe 11 qershor, filmat u shfaqën në Manastir pas përshëndetjeve nga drejtoresha e Qendrës për kulturë - Manastir, znj. Andonovska Ilijevski dhe znj. Terui nga Ambasada e Japonisë.
 Më shumë se 500 spektatorë e shijuan përzgjedhjen prej 6 filmave japonez (“Më trego rrugën drejt stacionit”,“Restorant nga qielli”, “Vetëm macja di”, “Hëna në natën pa gjumë”, “Kutia e drekës së babait”, “Çdo ditë është ditë e mirë”)

***
 On 4th June, The Ambassador Sawada and the Director of the Cinematheque Mr. Angelov opened the 14th Japan Film Week in the Cinematheque’s open air cinema “A Quiet Summer” in Skopje. 
 On 10th and 11th June, Films were screened in Bitola after the greetings by the director of the Center for Culture, Bitola - Ms. Andonovska Ilijevski and Ms. Terui from the Embassy of Japan.
 More than 500 people enjoyed a selection of 6 Japanese films (“Show Me the Way to the Station”, “Restaurant from the Sky”, “Only the Cat Knows”, “Moon on s sleepless Night”, “Dad’s Lunch Box”, “Every Day a Good Day”).