Церемонија на примопредавањево основното училиште „Светозар Марковиќ“, Општина Старо Нагоричане/ Titulli: Ceremonia e Dorëzimit në Shkollën Fillore Svetozar Markoviç, Komuna Staro Nagoriçane/ Handover Ceremony in Primary School Svetozar Markovikj, Municipality of Staro Nagorichane

2021/10/4
 На 1ви октомври, Амбасадорот Савада присуствуваше на церемонија на примопредавањево на проект за нов систем за греење од  „Грант програмата за мали проекти и човекова безбедност “ наменет за основното училиште „Светозар Марковиќ“ во Општина Старо Нагоричане заедно со градоначалничката г-а Жаклина Јовановска и директорката на училиштето г-а Маја марковиќ.
 На церемонијата учениците имаа кратка изведба и сопругата на Амбасадорот Савада одржа кратка оригами презентација.
 Амбасадорот Савада и градоначалничката Јовановска разговараа за можностите за социо-економски развој во регионот и можности за соработка во иднина.
 Со овој проект, Јапонија обезбеди нов систем за греење и подобрување на условите во основното училиште „Светозар Марковиќ“ во вредност од 52.323 евра.

***

 Më 1 tetor, Ambasadori Savada mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të GGP për projektin dhe instalimin e sistemit të ngrohjes në shkollën fillore “Svetozar Markoviç” në Komunën Staro Nagorichane, së bashku me Znj. Zaklina Jovanovska, Kryetaren e Staro Nagoriçane dhe Znj. Maja Markoviç, drejtoreshën e shkollës fillore “Svetozar Markoviç”.
 Ceremonia u pasua nga një shfaqje e shkurtër e studentëve që ndiqnin shkollën fillore “Svetozar Markoviç” dhe një prezantim i shkurtër i origami bashkëshortes së ambasadorit Savada.
 Ambasadori Savada dhe kryebashkiakja Jovanovska diskutuan mundësitë e njerëzve social dhe ekonomikë të rajonit dhe perspektivës së aktivitetit në të ardhmen.
 Me këtë projekt, Japonia siguroi një sistem të ngrohjes që krijoi kushtet e mësimit të shkollës në Shkollën Fillore Svetozar Markoviç. Vlera e përgjithshme e projektit është 52,323 EUR.

***

 On 1st October, Ambassador Sawada attended the GGP handover ceremony for the project new heating system installation at The Primary School Svetozar Markovikj in Municipality of Staro Nagorichane, together with Ms. Zaklina Jovanovska, the Mayor of Staro Nagorichane and Ms. Maja Markovikj, the Director of the Primary School Svetozar Markovich.
 The ceremony was followed by a short performance by the pupils attending Primary School Svetozar Markovich and a short presentation of origami the wife of the ambassador Sawada.
 Ambassador Sawada and the Mayor Jovanovska discussed the social and economic development opportunities of the region and future collaboration prospects.
 With this project, Japan provided funds for a new heating system procurement and instalment ameliorating the school learning conditions in the Primary School Svetozar Markovich. The total value of the project is 52,323 EUR.