Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ангеограф за Градска општа болница „8-ми Септември”/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për Pëmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Angiografit për Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” / Grant Contract Signing “Project for Improvement of Medical Services through Angiograph Procurement for 8th of September City General Hospital”

2021/12/3
 На 2ри декември, во Амбасадата се одржа церемонијата за потпишување на новиот „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ангеограф за Градска општа болница „8-ми Септември““ преку Грант програмата за мали проекти за човекова безбедност (GGP),
Договорот за грант го потпишаа Амбасадорот Савада Хиронори и директорот на болницата, проф. д-р Христијан Костов.
  Преку овој проект ќе биде обезбеден нов ангеограф во износ од 100.886 евра. Новиот апарат ќе придонесе за зголемување на квалитетот и капацитетот на болницата за да го адресира здравјето на кардио-васкуларниот систем кај пациентите со цел да се намали ризикот од мозочен и срцев удар.
 Проектот е особено важен имајќи предвид дека срцевите заболувања се една од најчестите причини за морталитет во Република Северна Македонија.

***

 Më 2 dhjetor, në Ambasadën e Japonisë, u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri GGP, “Projekti për Përmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Angiografit për Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori”.
  Marrëveshja e grantit është nënshkruar nga ambasadori Savada Hironori dhe drejtori i spitalit, prof. Dr. Hristijan Kostov.
  Me anë të këtij projekti, do të vendoset një aparat i ri Angiograf me vlerë prej 100.886 euro. Ky projekt do të kontribuojë në rritjen e cilësisë dhe aftësisë së shërbimeve të spitalit, për të trajtuar shëndetin e zemrës dhe sistemin e qarkullimit të gjakut si dhe uljen e rrezikut të drejtpërdrejtë të sulmeve në tru dhe në zemër.
Ky projekt është veçanërisht i rëndësishëm pasi që sëmundjet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të vdekjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

***

  On December 2nd, the signing ceremony for the new GGP project, “Project for Improvement of Medical Services through Angiograph Procurement for 8th of September City General Hospital was held in the Embassy.
Ambassador Sawada Hironori and the director of the hospital, Prof. Dr. Hristijan Kostov signed a grant contract.
  In this project, a new Angiograph machine will be installed in the amount 100.886 EUR. This project will contribute to increase the hospital’s quality and capability to address the health of the heart and circulatory system and directly decrease risk of stroke and heart attacks.
This project is especially important as heart disease is one of the leading causes of death in Republic of North Macedonia.