Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Општа болница Струга”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për Përmirësimin e Shërbimeve Mjekësore përmes Sigurimit të Sistemit të Ultrazërit për Spitalin e Përgjithshëm në Strugë”/ GGP Grant Contract Signing for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Ultrasound System for the PHI General Hospital Struga”

2021/12/7
 На 6-ти декември, Н.Е. Амбасадорот Хиронори Савада учествуваше на церемонија за потпишување на проект во Општина Струга, заедно со Претседателката на Oпштинскиот совет на Струга, г-а Арбереша Влаши и директорот на Општа болница Струга, г. Арменд Арслани. Амбасадорот Савада и директорот го потпишаа грант договорот за „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Општа болница Струга”.
 
 Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди нов ултразвучен систем за Одделот за гинекологија во болницата во износ од 50.822 евра.

***

 Më 6 dhjetor, Sh.T. Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit GGP në Komunën e Strugës, së bashku me kryetaren e Këshillit komunal znj. Arbëresha Vlashi dhe drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm Strugë, z. Armend Arslani. Ambasadori Savada dhe drejtori Arslani nënshkruan grant kontratën për “Projektin për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes sigurimit të sistemit të ultrazërit për Spitalin e Përgjithshëm në Strugë”.

 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë spitalit një sistem të ri të ultrazërit për repartin e Gjinekologjisë, me vlerë totale prej 50.822 euro.

***

 On December 6th, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended the GGP Signing Ceremony in Municipality of Struga, together with the President of the municipal Council Ms. Arberesha Vlashi and the Director of General Hospital Struga, Mr. Armend Arslani. Ambassador Sawada and the Director signed the Grant Contract for The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Ultrasound System for the Public Health Institution General Hospital Struga.
 With this project, Japan will provide the hospital with a new ultrasound system for the Gynecology department in the total value of 50.822 EUR.