Потпишување на грант договор за „Проект за подобрување на медицинската средина на JЗУ Општа болница Охрид преку набавка на мобилен рентген”/ Ceremonia e nënshkrimit të Grant Kontratës “Projekti për Përmirësimin e Mjedisit Mjekësor përmes Sigurimit të Aparatit me Rreze X për Spitalin e Përgjithshëm në Ohër”/ GGP Grant Contract Signing Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Ohrid”

2021/12/7
 На 6-ти декември, Н.Е. Амбасадорот Хиронори Савада учествуваше на церемонија за потпишување на проект во Општинa Охрид, заедно со Градоначалникот на Охрид, г. Кирил Пецаков и директорот на Општа болница Охрид, г. Горан Балевски. Амбасадорот Савада и директорот го потпишаа грант договорот за „Проект за подобрување на медицинската средина на JЗУ Општа болница Охрид преку набавка на мобилен рентген”.
 Преку овој проект Јапонија ќе обезбеди нов мобилен рентген апарат за Одделот за хирургија во болницата во износ од 60.188 евра.

***

  Më 6 dhjetor, Sh.T. Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Savada, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së projektit GGP në Komunën e Ohrit, së bashku me kryetarin e Komunës së Ohrit z. Kiril Pecakov dhe drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm Ohër, z. Goran Balevski.  Ambasadori Savada dhe drejtori Balevski nënshkruan grant kontratën për “Projektin për përmirësimin e mjedisit mjekësor përmes sigurimit të aparatit me rreze X për Spitalin e Përgjithshëm në Ohër”.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë spitalit një aparat të ri me rreze X për repartin e Kirurgjisë, me vlerë totale prej 60.188 euro.

***

 On December 6th, Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended the GGP Signing Ceremony in Municipality of Ohrid, together with the Mayor of Ohrid Mr. Kiril Pecakov and the Director of General Hospital Ohrid, Mr. Goran Balevski. Ambassador Sawada and the Director signed the Grant Contract for The Project for Improvement of Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Ohrid.
 With this project, Japan will provide the hospital with a new portable x-ray machine for the Surgical department in the total value of 60.188 EUR.