Потпишување на грант договор „Проектот за реновирање на за брахитерапија и радиотерапија на Универзитетската клиника за Радиотерапија и онкологија“/ Nënshkrimi i Grant Kontratës “Projekti për rinovimin e repartit të brakiterapisë dhe radioterapisë – Klinika Universitare e Radioterapisë dhe Onkologjisë/ Grant Contract Signing “Project for refurbishment of the department of Brachytherapy and Radiotherapy - University Clinic of Radiotherapy and Oncology”

2022/2/7
 На четврти февруари во Амбасадата на Јапонија се одржа церемонија за потпишување на нов GGP проект, Проектот за реновирање на одделот за брахитерапија и радиотерапија на Универзитетската клиника за Радиотерапија и онкологија. Амбасадорот Савада Хиронори и директорот на клиниката, д-р Никола Васев го потпишаа договорот.
 Со овој проект, Јапонија ќе помогне во целосното реновирање на одделот за брахитерапија и радиотерапија. Реновирањето има цел да ги подобри условите каде што пациентите примаат терапија и да допринесе кон олеснување на нивната борба со ракот.
 На 4ти февруари се одбележува Светскиот ден на ракот, оваа година под слоганот „Надминување на недостатоците во негата“. Јапонија како пријател на Северна Македонија сака да придонесе кон надминување на недостатоците во негата и овозможување еднаков третман на сите пациенти.

***

 Më 4 shkurt, në Ambasadë u mbajt ceremonia e nënshkrimit të kontratës së projektit të ri GGP,  projekti për rinovimin e repartit të brakiterapisë dhe radioterapisë  në Klinikën Universitare të Radioterapisë dhe Onkologjisë. Ambasadori Savada Hironori dhe drejtori i spitalit, Dr. Nikola Vasev nënshkruan grant kontratën.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do të ndihmojë klinikën për të rinovuar plotësisht repartin e brakiterapisë dhe radiologjisë.
 Rinovimi synon që të përmirësojë kushtet në hapësirat ku pacientët me kancer marrin terapi, duke shpresuar kështu që të ndihmojë dhe të lehtësojë të paktën luftën e tyre me kancerin. Data 4 shkurt shënon Ditën Botërore të Kancerit, dhe këtë vit kremtohet me parullën “Mbylleni boshllëkun e kujdesit“.
Japonia mike ka kënaqësinë të ndihmojë Maqedoninë e Veriut në përpjekje që të mbyll boshllëkun në ofrimin e trajtimit dhe kujdesit të barabartë për të gjithë pacientët.
 
***

 On February 4th, the signing ceremony for the new GGP project, Project for refurbishment of the department of Brachytherapy and Radiotherapy at the University Clinic of Radiotherapy and Oncology was held at the Embassy. Ambassador Sawada Hironori and the Director of the hospital, Dr. Nikola Vasev signed a grant contract.      
 With this project, Japan will help the clinic to completely refurbish the brachytherapy and radiology department. The refurbishment aims to ameliorate the conditions in which the cancer patients receive therapy thus hopefully contribute to ease at least a bit, their fight with cancer.
 February 4th marks the World Cancer day and this year it is marked under the slogan “Close the care gap”. Friendly Japan is happy to help North Macedonia to close the gap in providing equal treatment and care for all patients.