ГАЛА ОПЕРСКИ КОНЦЕРT „АРИГАТО“ во Националната опера и балет/ KONCERTI GALA OPERA “ARIGATO” në Operën dhe Baletin Kombëtar/ GALA OPERA CONCERT “ARIGATO” at the National Opera and Ballet

2022/2/21
 На 18-ти февруари, се одржа специјален концерт насловен „Аригато“ во Националната опера и балет, во знак на благодарност за Јапонскиот културен грант (набавка на музички инструменти и опрема за осветлување и озвучување).
 Концертот беше посетен од јавноста, како и од поканети гости, меѓу кои и владини претставници на Северна Македонија, дипломатскиот корпус, официјални претставници на Јапонија и јапонски граѓани. Салата беше речиси полна, со приближно 300 седишта, чијшто капацитет беше ограничен поради мерките против ковид-19. На крајот на концертот, г. Благој Нацоски кој многу пати има настапувано во Јапонија, ја испеа „Фурусато“ на јапонски јазик, што наиде на одличен прием кај публиката.
 Пред концертот, на влезот беше поставена плакета за да се изрази благодарност до Јапонија за поддршката.
 
***
 
 Më 18 shkurt, në Operën dhe Baletin Kombëtar u mbajt shfaqja speciale “Arigato” për të shprehur mirënjohjen ndaj ndihmës së granteve kulturore japoneze GGP (sigurimi i instrumenteve muzikore, pajisjeve të tingujve dhe ndriçimit).
 Në shfaqje morën pjesë mysafirë të ftuar dhe shikues, duke përfshirë zyrtarë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, trupi diplomatik, zyrtarë dhe banorë japonezë. Afër 300 ndenjëse, të cilat ishin të kufizuara nga rregullorja Covid-19, ishin pothuajse të mbushura. Në fund të shfaqjes z. Blagoi Nacoski, i cili ka performuar shumë shfaqje në Japoni, këndoi "Furusato" në gjuhën japoneze, e cila u prit shumë mirë nga publiku.
 Para shfaqjes, në murin përballë hyrjes së teatrit u vendos një pllakë për të shprehur mirënjohjen ndaj Japonisë për mbështetjen e saj.
 
***
 
 On February 18th, a special performance "Arigato" was held at the National Opera and Ballet to express the gratitude for the Japanese Cultural Grant Aid (procurement of musical instruments, sound and lighting equipment).
 The performance was attended by invited guests and the public guests, including North Macedonian government officials, diplomatic corps, Japanese officials and Japanese residents. Approximately 300 seats, which are limited by the Covid-19 regulation, were almost full. At the end of the performance, Mr. Blagoi Nacoski, who has given many performances in Japan, sang "Furusato" in Japanese, which was very well received by the audience.
 Prior to the performance, a plaque was placed on the wall in front of the theatre entrance to say "Thank you for your support of Japan".