Церемонија на примопредавање на проектот „Јапонската грант помош за социо-економски развој“/ Ceremonia e pranim-dorëzimit të “Ndihmës së Grantit Japonez për Zhvillimin Social-Ekonomik” / Handover ceremony of “Japanese Grant Aid for Socio-economic Development”

2022/3/16
 На 14ти март, Амбасадорот Савада  присуствуваше на церемонија на примопредавање на проектот „Јапонската грант помош за социо-економски развој“.
Настанот го организираше Министерот за здравство г. Беким Сали и вицепремиерот г. Бојан Маричиќ.
 Раководителот на Клиниката за анестезија, реанимација и интензивна нега, д-р Маја Мојсова, директорката на Универзитетската клиника за инфективни болести, д-р Милена Стефановиќ, директорот на Универзитетската клиника ТОАРИЛУЦ, д-р Александар Трајановски, Раководителот на Клиниката за ортопедија, д-р Далип Јахја и директорот на Градската болница „8ми Септември“, г. Христијан Костов учествуваа во церемонијата на примопредавање.
 Програмата „Јапонска грант помош за социо-економски развој“  е иницијатива на Владата на Јапонија која има цел да ги поддржи здравствените институции во борбата против КОВИД-19.
 Со оваа помош, Владата на Јапонија обезбедува медицински апарати (дефибрилатории, електрокардиограми, анализатори за крв, центални монитори, рентген апарат, медиински фрижидери и мобилни ехо апарати) во вредност од 100 милиони јени, односно 813 илјади евра за Клиниките во комплекс „Мајка Тереза“ и Градската болница „8ми Септември“.
 Во рамки на иницијативата за соработка со Западен Балкан, Јапонија е посветена на поддршката кон Северна Македонија во социо-економскиот развој кој е исклучително важен за евроинтеграциите.
 
***
 
 Më 14 mars, Ambasadori i Japonisë, z. Savada mori pjesë në ceremoninë e pranim-dorëzimit të pajisjeve mjekësore të dhuruara nga programi “Ndihma japoneze për zhvillimin social-ekonomik”. Ngjarja u drejtua nga Ministri i Shëndetësisë, z. Bekim Sali dhe Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane z. Bojan Marichikj.
 Në ceremoninë e pranim-dorëzimit të projektit i janë bashkuar udhëheqësia e Klinikës për anestezion, reanimacion dhe kujdesit intensiv, dr. Maja Mojsova, drejtoresha e Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive, dr. Milena Stefanoviq, drejtori i Klinikës Universitare TOARILUC, dr. Aleksandar Trajanovski, drejtori i Klinikës Universitare për Sëmundje Ortopedike, dr. Dalip Jahja dhe drejtori i Spitalit të Qytetit “8 Shtatori”, z. Hristijan Kostov.
 Programi, “Ndihma e Grantit Japonez për Zhvillimin Social-Ekonomik” është nismë e Qeverisë Japoneze për të mbështetur institucionet mjekësore në përballjen kundër COVID-19.
 Me këtë ndihmë, qeveria japoneze ofron pajisje mjekësore (defibrilatorë, elektrokardiogramë, analizues gjaku, monitorë qendrorë, aparat me rreze X, frigoriferë mjekësorë dhe eko-aparate mobile) me vlerë prej 813,000 euro, për kompleksin klinik “Nënë Tereza” dhe Spitalin e Qytetit “8 Shtatori”.
 Në kuadër të nismës për bashkëpunim me Ballkanin Perëndimor, Japonia është e përkushtuar të mbështesë Maqedoninë e Veriut në zhvillimin social-ekonomik, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për integrimin evropian.
 
***
 
 On March 14th, Ambassador of Japan, Mr. Sawada attended the handover ceremony of the medical equipment donated by “Japanese Grant Aid for Socio-economic Development” program. The event was hosted by the Minister of Health, Mr. Bekim Sali and the Deputy Prime Minister Mr. Bojan Marichikj.
 The Manager of the Clinic for Anesthesia, Reanimation and Intensive Care, d-r. Maja Mojsova, the director of the University Clinic for Infective Diseases d-r. Milena Stevanovikj, the director of the University Clinic TOARILUC, d-r Aleksandar Trajanovski, the director of the University Clinic for Orthopedic Diseases, d-r Dalip Jahjaand the director of the City Hospital “8th of September”, Mr. Hristijan Kostov have joined the handover ceremony.
 This program, “Japanese Grant Aid for Socio-economic Development” is the Japanese Government initiative to support the medical institutions to fight against the COVID-19.
 With this assistance, Japanese Government provides medical equipment (defibrillators, electrocardiograms, blood gas analyzers, central monitors, X-ray machine, ultra-low temperature freezers and portable ultrasound machines) worth 813,000 EUR to the Clinical Complex “Mother Theresa” and the City Hospital “8th of September.”
 In the framework of the initiative for cooperation with Western Balkans, Japan is committed to support North Macedonia in the socio-economic development which is exceptionally important for the euro-integration.