Средба на Амбасадорот Савада со градоначалничката на Скопје г-а Арсовска/ Takimi i Ambasadorit Savada me kryetaren e Komunës së Shkupit znj. Arsovska/ Ambassador Sawada’s meeting with the Mayor of Skopje Ms. Arsovska

2022/5/17
 На 16ти мај, Амбасадорот Савада оствари средба со градоначалничката на Скопје г-а Арсовска. На средбата се разговараше за врските помеѓу Јапонија и Скопје и можности за идна соработка и развој.
 
***
 
 Më 16 maj, Ambasadori Savada realizoi takim me kryetaren e Qytetit të Shkupit znj. Arsovska.
Në takimin u bisedua për marrëdhëniet ndërmjet Japonisë dhe Qytetit të Shkupit ,si dhe mundësitë për bashkëpunim dhe zhvillim në të ardhmen.
 
***
 
 On 16th May, Ambassador Sawada met with the Mayor of Skopje Ms. Arsovska. They discussed connections and relations between Japan and Skopje and possibilities for future cooperation and development.


(Photo by City of Skopje)