Амбасадорот Савада прими награди од „Мал битолски Монтмартр“ во име на ученици од училиштето Шорин од Чигасаки/ Ambasadori Savada pranoi çmimet nga “Monmartri i Vogël i Manastirit” në emër të nxënësve të shkollës “Shorin” nga Çigasaki/ Ambassador Sawada receives “Small Bitola Montmartre” awards for the Shorin School in Chigasaki

2022/5/25
 Амбасадорот Савада присуствуваше на церемонијата на доделување награди на „Мал Битолски Монтмартр“ за повторно да прими „ Златна Палета “ и дипломи во име на Гимназијата Шорин во Чигасаки.
 Оваа година „Мал Битолски Монтмартр“ прими повеќе од 22.500 цртежи од 40 земји меѓу кои и од Гимназијата Шорин која освои во Чигасаки - град-домаќин на Северна Македонија за Олимписките и Параолимписки игри.
 
***
 
 Ambasadori Savada morri pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të “Monmartrit të vogël të Manastirit”, për të pranuar përsëri “Paletën e artë” dhe diplomat në emër të Shkollës së mesme “Shorin” në Çigasaki.
 Këtë vit, “Monmartri i vogël i Manastirit” ka pranuar mbi 22.500 vizatime prej 40 vendeve, duke përfshirë edhe Shkollën e mesme Shorin në Çigasaki – qyteti pritës i Maqedonisë së Veriut gjatë lojërave Olimpike si dhe ato Paraolimpike.
 
***
 
 Ambassador Sawada attended the award ceremony of the “Small Bitola Montmartre” once again to collect the “Golden Pallete” award and diplomas on behalf of Shorin Junior High school in Chigasaki City.
 This year the “Small Bitola Montmartre” received  more than 22,500 submissions from 40 countries and Shorin Junior High School from Chigasaki – the Host town for Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games for North Macedonia received an award for participation.