Министерот за надворешни работи г.Османи во посета на Јапонија/ Ministri i Punëve të Jashtme z. Osmani për vizitë pune në Japoni/ Minister for Foreign Affairs, Mr. Osmani visits Japan

2022/6/1
 Оваа пролет, Јапонија му посака добредојде на Министерот за надворешни работи на Северна Македонија, г. Бујар Османи. Г. Османи се сретна со Принцот и Принцезата Акишино; Министерот за надворешни работи, г. Јошимаса Хајаши,  членовите на Парламентарната група за Јапонија и Северна Македонија, како и претседателот на парламентарната група г. Шинџи Иноуе; Претседател  на Домот на претставници, г. Хиројуки Хосода, Претседателката на Домот на советници на Јапонија, г-а Акико Санто и Државниот секретар во Министерството за Надворешни работи, г-а Сузуки Такако.
 Министерот Хајаши и Министерот Османи потпишаа „Договор за техничка соработка“ во Токио.  Министерот Османи ги презентираше можностите за соработка и инвестиции во Северна Македонија во седиштето на ЏЕТРО и објави учество на Северна Македонија на Осака 2025 ЕКСПО.
 Успешната посета на Министерот Османи ги доближува двете земји поблиску отколку претходно и покрај географската далечина.
 
***
 
 Japonia këtë pranverë mirëpriti Ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, z. Bujar Osmani. Z. Osmani u takua me Princin dhe Princeshën Akishino; Ministrin e Punëve të Jashtme, z. Joshimasa Hajashi, anëtarët e Grupit Parlamentarë të Japonisë dhe Maqedonisë, së bashku me Kryetarin e Grupit Parlamentarë z. Shinxhi Inoje; Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, z. Hirojuki Hosoda, Kryetaren e Dhomës së Këshilltarëve të Japonisë, znj. Akiko Santo dhe Ministren Shtetërore për Punë të Jashtme, znj. Suzuki Takako.
 Ministri Hajashi dhe Ministri Osmani nënshkruan “Marrëveshje për bashkëpunim teknik” në Tokio. Ministri Osmani në selinë e Jetro prezantoi mundësitë për bashkëpunim dhe investimet në Maqedoninë e Veriut, dhe paralajmëroi pjesëmarrjen e Maqedonisë së Veriut në Osaka 2025 EXPO.
 Pavarësisht largësisë gjeografike, vizita e suksesshme e Ministrit Osmani i afron dy vendet me shumë se kurdoherë.
 
***
 
 This spring Japan welcomed the Minister of Foreign Affairs of North Macedonia, Mr. Bujar Osmani. Mr. Osmani met the Crown Prince and Crown Princess Akishino; the Minister of Foreign Affairs, Mr. Yoshimasa Hayashi, the Japan-North Macedonia Friendly Councilors Federation and its chairperson, Mr. Shinji Inoue, the Speaker of the House of Representatives, Mr. Hiroyuki Hosoda, the President of the House of Councillors of Japan, Ms. Akiko Santo and the State Minister for Foreign Affairs, Ms. Suzuki Takako.
 Minister Hayashi and Minister Osmani signed Technical Cooperation Agreement in Tokyo. Minister Osmani presented the possibilities for cooperation and investments in North Macedonia to JETRO and announced the participation of North Macedonia at Osaka 2025 EXPO.
 The fruitful visit of Minister Osmani brings the two countries much closer than before despite the geographical distance.

 


Photo: MFA North Macedonia


Photo: MFA North MacedoniaPhoto: MoFA Japan


Photo: MoFA JapanPhoto: MFA North Macedonia


Photo: MFA North Macedonia


Photo: MFA North Macedonia


Photo: MFA North Macedonia


Photo: MFA North MacedoniaPhoto: MoFA Japan


Photo: MoFA Japan