Петнаесетта „Недела на јапонски филм“/ Edicioni i pesëmbëdhjetë i “Javës së Filmit Japonez”/ The 15th “Japan Film Week”

2022/6/20
 На 10ти јуни, Амбасадорот Савада и директорот на Кинотека на Северна Македонија г. Владимир Ангелов ја отворија јубилејната петнаесета „Недела на јапонски филм“ во Скопје.
 Н.Е. Министерот за здравство, г. Беким Сали, неколку амбасадори и дипломати присуствуваа на отворањето.
 Изминатите 15 години, Кинотеката, Амбасадата на Јапонија и Јапонската фондација се обединуваат за да овозможат една недела патувања низ различни места и периоди во Јапонија за публиката во Северна Македонија.
 Амбасадорот Савада изрази почит и благодарност до верната публика и секој вработен во Кинотека и во Центарот за култура Битола за зајакнување на нашето пријателство.
 Седум филмови („Носари: Непостојана вечност“, „Ние правиме антиквитети“, „Буден“, „По зајдисонце“, „Миење коски“, „Секој ден е добар ден“ и „Густо плетено“) беа прикажани во Скопје и Битола и приближно 500 гледачи уживаа во најновата јапонска кинематографија.
 
***
 
 Më 10 qershor, Ambasadori Savada dhe drejtori i Kinematekës së Maqedonisë së Veriut z. Vladimir Angelov hapën edicionin e pesëmbëdhjetë jubilar të “Javës së filmit japonez” në Shkup.
 Në hapjen e ngjarjes mori pjesë Sh.T. Ministri i Shëndetësisë, z. Bekim Sali, duke përfshirë edhe disa ambasadorë e diplomatë.
 Gjatë 15 viteve të fundit, Kinemateka së bashku me Ambasadën e Japonisë dhe Fondacionin japonez bashkëpunuan për të mundësuar që shikuesit maqedonas të përjetojnë këtë udhëtim njëjavor nëpër vende dhe periudha të ndryshme në mbarë Japoninë.
 Ambasadori shprehu mirënjohje dhe falenderim të veçantë për publikun besnik, dhe për gjithë anëtarët e Kinematekës dhe Qendrës kulturore në Manastir për pasurimin dhe forcimin e miqësisë sonë.
 Shtatë filma u shfaqën në Shkup dhe Manastir, ndër to (“Nosari: Përjetësia e paqëndrueshme”, “Ne bëjmë antikë”, “Zgjuar”, “Pas perëndimit të diellit”, “Kocka e lindur”, “Çdo ditë është një ditë e mirë”, dhe “Thurrur trashë”) prej të cilëve rreth 500 shikues shijuan kinematografinë më të re japoneze.
 
***
 
 On 10th June, Ambassador Sawada and the director of the Cinematheque of North Macedonia Mr. Vladimir Angelov opened the 15th jubilee edition of the Japan Film Week in Skopje.
 H.E. Minister of Health, Mr. Bekim Sali, several ambassadors and diplomats attended the opening.
 For 15 years, the Cinematheque with the Embassy of Japan and Japan Foundation unite in order to provide a week of travel to different places and eras in Japan for the North Macedonian audience. Ambassador Sawada expressed his appreciation and gratitude to the faithful audience and every staff member of the Cinematheque and the Center for Culture – Bitola for strengthening our friendship.
 Seven films (“Nosari: Impermanent Eternity”, “We Make Antiques”, “Awake”, “After the sunset”, “Born Bone Born”, “Every Day A Good Day”, “Close-Knit”) were screened in Skopje and Bitola and approximately 500 people enjoyed the newest Japanese films.