Амбасадорот Савада на протоколарна средба со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, г. Николовски/ Ambasadori Savada në takim protokollar me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave/ Ambassador Sawada’s courtesy call to the Minister of Agriculture, forestry and water economy, Mr. Nikolovski

2022/7/27
 На 25ти јули, Амбасадорот Савада оствари протоколарна средба со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, г. Љупчо Николовски. На состанокот се дискутираше за програмата за компензацискиот фонд кој е донација од Владата на Јапонија, се разменија идеи за понатамошен развој на заеднички проекти, проширување на трговијата и промоција на македонски вина во Јапонија.
 
***
 
 Më 25 korrik, Ambasadori Savada realozoi takim protokollar me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, z. Ljupço Nikollovski. Në takim diskutuan në lidhje me programin e ri për fondin kompensues, i cili është donacion nga Qeveria e Japonisë, shkëmbyen ide për projekte të përbashkëta, zgjerim të tregtisë dhe promovim të verërave maqedonase në Japoni.
 
***
 
 On July 25th, Ambassador Sawada paid a courtesy call to the Minister of Agriculture, Forestry and Water Economy, Mr. Ljupcho Nikolovski. At the meeting, they discussed a program for the compensation fund, which is a donation from the Government of Japan, further development of mutual projects, expanding the trade and promotion of Macedonian wine in Japan.