Церемонија за комплетирање на GGP Проект за обезбедување на Општина Желино со ровокопач/ Ceremonia e përfundimit të GGP Projektit për pajisjen e Komunës së Zhelinës me ekskavator/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Providing one Backhoe Loader in Municipality of Zhelino"

2022/10/27
 На 26 октомври, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Општина Желино. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Желино, г. Блерим Сејди, и Директорот на јавното комунално претпријатие „Мирмбајтја“, г. Суад Алили, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи Општина Желино да добие Komatsu-ровокопач, во вкупен износ од 64,158 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Желино, г. Блерим Сејди и Директорот на јавното комунално претпријатие „Мирмбајтја“, г. Суад Алили. За време на средбата тие разговараа за идна соработка.
 
***
 
 Më 26 tetor, Ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të GGP projektit në Komunën e Zhelinës. Ceremonia u organizua nga Kryetari i Komunës së Zhelinës, z. Blerim Sejdiu, dhe drejtori i ndërmarrjes publike “Mirëmbajtja”, z. Suad Alili, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i ka mundësuar Komunës së Zhelinës që të pajiset me ekskavator Komatsu, në vlerë të përgjithshme prej 64,158 euro.
 Gjatë vizitës, Ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Zhelinës, z. Blerim Sejdiu dhe drejtorin e ndërmarrjes publike “Mirëmbajtja”, z. Suad Alili. Në takim u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.
 
***
 
 On October 26, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Municipality of Zhelino. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Zhelino, Mr. Blerim Sejdi, and the Public Utility Company “Mirëmbajtja”, Mr. Suad Alili, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a new Komatsu backhoe loader to the Municipality of Zhelino, with the total value of 64,158 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation with the Mayor of the Municipality of Zhelino, Mr. Blerim Sejdi, and the Public Utility Company “Mirëmbajtja”, Mr. Suad Alili.