Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинската средина на JЗУ Општа болница Охрид преку набавка на мобилен рентген“/ Ceremoni me rastin e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e ambientit mjekësor të ISHP Spitalit të Përgjithshëm Ohër përmes furnizimit me radiograf mobil"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of the Medical Environment through Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI General Hospital Ohrid”

2022/11/4
 На 3-ти ноември, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа Болница Охрид. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Охрид, г. Кирил Пецаков, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Охрид, д-р Асен Шајн, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа Болница Охрид да добие нов мобилен рендген апарат, во вкупен износ од 60,188 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Охрид г. Пецаков, и Директорот на Општа Болница Охрид, д-р Шајн. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 3 nëntor, Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Sawada, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të GGP projektit në ISHP Spitalin e Përgjithshëm Ohër. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Ohrit, z. Kiril Petsakov dhe drejtori i ISHP Spitalit të Përgjithshëm Ohër, Dr. Asen Shain, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit të Përgjithshëm të Ohrit të furnizohet me radiograf të ri mobil në vlerë të përgjithshme prej 60,188 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Ohrit, z. Petsakov dhe drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Ohrit, Dr. Shain, me ç’rast diskutuan për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.

***

 On November 3, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital Ohrid. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Debar, Mr. Kiril Pecakov, and the Director of the PHI General Hospital Ohrid, Dr. Asen Shajn, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a portable X-ray machine to the PHI General Hospital Ohrid, with the total value of 60,188 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation with the Mayor of the Municipality of Ohrid, Mr. Pecakov, and the Director of the General Hospital Ohrid, Dr. Shajn.