Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Општа болница Струга“/ Ceremoni me rastin e përfundimit të GGP “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit të sistemit ekografik për ISHP Spitalin e Përgjithshëm Strugë”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services for the Public Health Institution General Hospital Struga”

2022/11/4
 На 3-ти ноември, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа Болница Струга. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Струга, д-р Рамис Мерко, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Струга, д-р Арменд Арслани, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа Болница Струга да добие ехо апарат, во вкупен износ од 50,822 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Струга, д-р Мерко, и Директорот на Општа Болница Струга, д-р Арслани. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 3 nëntor, Ambasadori i Japonisë, z. Hironori Sawada, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në Spitalin e Përgjithshëm të Strugës. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Strugës, Dr. Ramiz Merko dhe Drejtori i ISHP Spitalit të Përgjithshëm Strugë, Dr. Armend Arsllani, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Japonia me këtë projekt ka mundësuar që ISHP Spitali i Përgjithshëm Strugë të furnizohet me ekografi, në vlerë të përgjithshme prej 50,822 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Strugës, Dr. Merko dhe drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Strugës, Dr. Arsllani. Gjatë takimit u bisedua për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.

***

 On November 3, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital Struga. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Struga, Dr. Ramis Merko, and the Director of the PHI General Hospital Struga, Dr. Armend Arslani, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of an ultrasound system to the PHI General Hospital Struga, with the total value of 50,822 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation with the Municipality of Struga, Dr. Merko, and the Director of the General Hospital Struga, Dr. Arslani.