Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на рентген апарат за ЈЗУ Општа болница Велес“/ Ceremoni me rastin e përfundimit të GGP “Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes furnizimit me radiograf të ISHP Spitalit të Përgjithshëm Veles”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of X-ray Machine for Public Health Institution General Hospital Veles”

2022/11/15
 На 14-ти ноември, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа Болница Велес. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Велес, г. Марко Колев, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Велес, д-р Божидар Бојаџиев, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа Болница Велес да добие нов Shimadzu рендген апарат, во вкупен износ од 60,748 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Велес, г. Колев, и Директорот на ЈЗУ Општа Болница Велес, д-р Бојаџиев. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 14 nëntor, Ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në ISHP Spitalin e Përgjithshëm Veles. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Velesit, z. Marko Kolev, dhe drejtori i ISHP Spitalit të Përgjithshëm Veles, Dr. Bozhidar Bojaxhiev, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit të Përgjithshëm Veles të furnizohet me radiograf të ri Shimadzu në vlerë të përgjithshme prej 60,748 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Velesit, z. Kolev, dhe drejtorin e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Veles, Dr. Bojaxhiev. Gjatë takimit u bisedua për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.

***

 On November 14, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital Veles. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Veles, Mr. Marko Kolev, and the Director of the PHI General Hospital Veles, Dr. Bozhidar Bojadzhiev, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a Shimadzu X-ray machine to the PHI General Hospital Veles, with the total value of 60,748 EUR.
 Ambassador Sawada also had the opportunity to discuss the future cooperation with the Mayor of the Municipality of Debar, Mr. Kolev, and the Director of the PHI General Hospital Veles, Dr. Bojadzhiev.