Потпишување на договор за грант за “Проект за реконструкција на покривот на Градинката „Изворче“ во Пробиштип”/ Grant Contract Signing “The Project for Reconstruction of the Roof of the Kindergarten Izvorche in Probishtip”

2022/11/18
 На 17-ти ноември 2022, во Општина Пробиштип се одржа церемонија за потпишување на новиот GGP-проект, „Проект за реконструкција на покривот на Градинката „Изворче“ во Пробиштип“.
Амбасадорот Савада Хиронори и градоначалникот на Општина Пробиштип, г. Драган Анастасов потпишаа договор за грант во вкупна вредност од 77,975 евра.
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди нов покрив за градинката „Изворче“ во Злетово. Овој проект ќе придонесе кон зголемување на заштитата на децата за време на нивниот престој во градинката.
 
***
 
 On November 17, the signing ceremony for the new GGP project, “The Project for Reconstruction of the Roof of the Kindergarten Izvorche in Probishtip”, was held at the Municipality of Probishtip.
Ambassador Sawada Hironori and the Mayor of the Municipality of Probishtip, Mr. Dragan Anastasov signed a grant contract with a total value of 77,975 EUR.
 With this project, Japan will provide the kindergarten “Izvorche” in Zletovo with a new roof. This project will contribute to providing safer environment for the children during their stay at the kindergarten.