Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за набавка на амбулантно возило за ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе“/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Provision of Ambulance for Public Health Institution Health Center Sveti Nikole”

2022/11/18
 На 3-ти ноември, Амбасадорот на Јапонија, г. Хиронори Савада, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Здравствен дом Свети Николе. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Свети Николе, г. Дејан Владев, и Директорката на ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе, д-р Славица Панева, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Здравствен дом Свети Николе да добие ново санитетско возило, во вкупен износ од 54,633 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Свети Николе г. Владев, и Директорот на Здравствен дом Свети Николе, д-р Панева. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 On November 17, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) Health Center Sveti Nikole. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Sveti Nikole, Mr. Dejan Vladev, and the Director of the PHI Health Center Sveti Nikole, Dr. Slavica Paneva, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of an ambulance to the PHI Health Center Sveti Nikole, with the total value of 54,633 EUR.
 Ambassador Sawada had the opportunity to discuss the future cooperation with the Mayor of the Municipality of Sveti Nikole, Mr. Vladev, and the Director of the Health Center Sveti Nikole, Dr. Paneva.