Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинската опрема на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани” / Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e pajisjeve mjekësore të ISHP Spitalit të Përgjithshëm me Aktivitet të Zgjeruar Koçan"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Equipment of the Public Health Institution General Hospital with Extended Activity Kochani”

2022/11/25
 На 24-ти ноември, Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа болница Кочани. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Кочани, г. Љупчо Папазов, и Директорот на ЈЗУ Општа болница Кочани, д-р Александар Серафимов, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа болница Кочани да добие нов Canon ехо апарат и CTG фетален монитор на Гинеколошкото одделение, во вкупен износ од 47,863 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Кочани, г. Папaзов, и Директорот на ЈЗУ Општа болница Кочани, д-р Серафимов. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
   Më 24 nëntor, Ambasadori i Japonisë, Sh.T. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në ISHP Spitalin e Përgjithshëm Koçan. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Koçanit, z. Ljupço Papazov dhe drejtori i ISHP Spitalit të Përgjithshëm Koçan, dr. Aleksandar Serafimov, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit të Përgjithshëm Koçan të pajiset me ekografi të re Canon dhe monitor fetal CTG për Repartin e Gjinekologjisë, në vlerë të përgjithshme prej 47,863 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Koçanit, z. Papazov dhe drejtorin e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Koçan, Dr. Serafimov. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On November 24, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital Kochani. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Kochani, Mr. Ljupcho Papazov and the Director of the PHI General Hospital Kochani, Dr. Aleksandar Serafimov, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a Canon ultrasound system and a fetal heart rate monitor to the Gynecology Department at the PHI General Hospital Kochani, with the total value of 47.863 EUR.
 Ambassador Sawada also discussed the future opportunities for cooperation with the Mayor of the Municipality of Kochani, Mr. Papazov, and the Director of the PHI General Hospital Kochani, Dr. Serafimov.