Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово” / Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e mjedisit mjekësor të ISHP Shtëpia e Shëndetit Kratovë"/ GGP Handover Ceremony for “The project for improvement of the medical environment of the Public Health Institution Health Center Kratovo”

2022/12/7
 На 6-ти декември, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Здравствен дом Кратово. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Кратово, г. Тодорче Николовски, и в.д. Директорот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово, г. Влатко Бојковски, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија изврши реновирање на ЈЗУ Здравствен дом Кратово преку замена на врати и прозорци, во вкупен износ од 46,333 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот, г. Николовски, и в.д. Директорот, г. Бојковски. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
   Më 6 dhjetor, Ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në ISHP Shtëpinë e Shëndetit Kratovë. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Kratovës, z. Todorçe Nikolovski, dhe u.d. drejtori i ISHP Shtëpisë së Shëndetit Kratovë z. Vlatko Bojkovski, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Me këtë projekt, Japonia ka bërë renovimin e ISHP Shtëpisë së Shëndetit Kratovë me ndërrimin e dyerve dhe dritareve, në vlerë të përgjithshme prej 46,333 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës z. Nikolovski, dhe u.d. drejtorin, z. Bojkovski. Gjatë takimit u bisedua për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On December 6, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) Helath Center Kratovo. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Kratovo, Mr. Todorche Nikolovski and the Acting Director of the PHI Health Center Kratovo, Mr.Vlatko Bojkovski, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the refurbishment of the windows and doors at the PHI Health Center Kratovo, with the total value of 46,333 EUR.
 Ambassador Sawada also discussed future opportunities for cooperation with the Mayor, Mr. Nikolovski, and the Acting Director, Mr. Bojkovski.