Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за набавка на ултразвучен систем за Јавна здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола”/ Ceremonia e përfundimit të GGP “Projektit për blerjen e sistemit ekografik për ISHP Spitalin Klinik “Dr. Trifun Panovski” Manastir”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Procurement of Ultrasound System for the Public Health Institution Clinical Hospital "Dr. Trifun Panovski" Bitola”

2022/11/22
 На 21-ви ноември, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Битола, д-р Тони Коњановски, и Директорот на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола, д-р Александар Обедниковски, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола да добие нов Canon eхо апарат на Одделот за педијатрија, во вкупен износ од 52,779 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Битола, д-р Коњановски, и Директорот на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола, д-р Обедниковски. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 21 nëntor, Ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në Spitalin Klinik “Dr. Trifun Panovski” Manastir. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Manastirit, Dr. Toni Konjanovski dhe drejtori i ISHP Spitalit Klinik "Dr. Trifun Panovski" Manastir, Dr. Aleksandar Obednikovski, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i ka mundësuar Spitalit Klinik “Dr. Trifun Panovski” Manastir që të pajiset me eko aparat të ri Canon për Departamentin e Pediatrisë, në vlerë të përgjithshme prej 52,779 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Manastirit Dr. Konjanovski dhe drejtorin e ISHP Spitalit Klinik “Dr. Trifun Panovski” Manastir, Dr. Obednikovski. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On November 21, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) Clinical Hospital “Dr. Trifun Panovski” Bitola. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Bitola, Dr. Toni Konjanovski, and the Director of the PHI Clinical Hospital Dr. Trifun Panovski” Bitola, Dr. Aleksandar Obednikovski, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a Canon Ultrasound system to the Paediatrics Department of the PHI Clinical Hospital Dr. Trifun Panovski” Bitola, with the total value of 52.779 EUR.
 Ambassador Sawada discussed future opportunities for cooperation with the Mayor of the Municipality of Bitola, Dr. Konjanovski, and the Director of the PHI Clinical Hospital “Dr. Trifun Panovski” Bitola, Dr. Obednikovski.