Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за подобрување на медицинските услуги преку набавка на систем за ултразвук за ЈЗУ Општа болница Куманово” / Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për përmirësimin e shërbimeve mjekësore përmes prokurimit të sistemit ekografik për ISHP Spitali i Përgjithshëm Kumanovë"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Improvement of Medical Services through Procurement of Ultrasound System for Public Health Institution General Hospital Kumanovo”

2022/12/6
 На 5-ти декември, Амбасадорот на Јапонија, г. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Општа болница Куманово. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Куманово, г. Максим Димитриевски, и Директорката на ЈЗУ Општа болница Куманово, д-р Снежана Захариева, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Општа болница Куманово да добие нов Canon ултразвук апарат, во вкупен износ од 59,094 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот, г. Димитриевски, и Директорката, д-р Захариева. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
 Më 5 dhjetor, Ambasadori i Japonisë, z. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në ISHP Spitalin e Përgjithshëm Kumanovë. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Kumanovës, z. Maksim Dimitrievski dhe drejtoresha e ISHP Spitalit të Përgjithshëm Kumanovë, Dr. Snezhana Zaharieva, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit të Përgjithshëm Kumanovë të pajiset me aparatin e ri ekografik Canon, në vlerë të përgjithshme prej 59,094 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës z. Dimitrievski dhe drejtoreshën Dr. Zaharieva. Gjatë takimit u bisedua për mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On December 5, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) General Hospital Kumanovo. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Kumanovo, Mr. Maksim Dimitrievski and the Director of the PHI General Hospital Kumanovo, Dr. Snezhana Zaharieva, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a Canon ultrasound system to the PHI General Hospital Kumanovo, with the total value of 59,094 EUR.
 Ambassador Sawada also discussed future opportunities for cooperation with the Mayor, Mr. Dimitrievski, and the Director, Dr. Zaharieva.