Церемонија за комплетирање на GGP „Проект за набавка на мобилен рентген апарат на ЈЗУ Клиничка болница Штип”/ Ceremonia e përfundimit të GGP "Projektit për blerjen e radiografit mobil në ISHP Spitalin Klinik Shtip"/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Procurement of Portable X-ray Machine for the PHI Clinical Hospital Shtip”

2022/11/25
 На 24-ти ноември, Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. Савада Хиронори, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Јавната Здравствена Установа (ЈЗУ) Клиничка болница Штип. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Штип, г. Иван Јорданов, и Директорот на ЈЗУ Клиничка болница Штип, д-р Ален Георгијев, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи ЈЗУ Клиничка болница Штип да добие нов Shimadzu подвижен дигитален рендген апарат на Одделот за Инфективни болести, во вкупен износ од 55,882 евра.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Савада имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Штип, г. Јорданов, и Директорот на ЈЗУ Клиничка болница Штип, д-р Георгијев. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.
 
***
 
   Më 24 nëntor, Ambasadori i Japonisë, Sh.T. Sawada Hironori, mori pjesë në ceremoninë e përfundimit të projektit GGP në ISHP Spitalin Klinik Shtip. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Shtipit, z. Ivan Jordanov dhe drejtori i ISHP Spitalit Klinik Shtip, Dr. Alen Georgijev, në shenjë mirënjohjeje për donacionin.
 Japonia me këtë projekt i mundësoi ISHP Spitalit Klinik Shtip që të pajiset me radiograf dixhital mobil Shimadzu për Repartin e Sëmundjeve Infektive, në vlerë të përgjithshme prej 55,882 euro.
 Gjatë vizitës, ambasadori Sawada realizoi takim të shkurtër me kryetarin e Komunës së Shtipit, z. Jordanov dhe drejtorin e ISHP Spitalit Klinik Shtip, Dr. Georgijev. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen.
 
***
 
 On November 24, the Ambassador of Japan, Mr. Hironori Sawada attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Public Health Institution (PHI) Clinical Hospital Shtip. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Shtip, Mr. Ivan Jordanov, and the Director of the PHI Clinical Hospital Shtip, Dr. Alen Georgijev, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a Shimadzu portable digital x-ray system to the Infectious Department at the PHI Clinical Hospital Shtip, with the total value of 55.882 EUR.
 Ambassador Sawada also discussed the future opportunities for cooperation with the Mayor of the Municipality of Shtip, Mr. Jordanov, and the Director of the PHI Clinical Hospital Shtip, Dr. Georgijev.