Проштална средба со г-ѓа Фатмире Исаки, заменик-министер за надворешни работи на Република Северна Македонија/ Takim lamtumire me znj. Fatmire Isaki, zëvendësministre e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut/ Farewell courtesy call to Ms. Fatmire Isaki, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of North Macedonia

2022/12/20
 На 19 декември, амбасадорот на Јапонија, г-дин Савада Хиронори, имаше проштална средба со заменик-министерката за надворешни работи на Република Северна Македонија, г-ѓа Фатмире Исаки.
 Заменик-министерката Исаки изрази голема благодарност до амбасадорот Савада за сите предложени и промовирани проекти кои беа поддржани од јапонската влада.
  Неговата Ексцеленција Савада и г-ѓа Исаки се согласија дека меѓу институционалната соработката ќе продолжи со идниот амбасадор.
 Заменик-министерката Исаки му посака успех на амбасадорот Савада во неговите идни планови.
 
***
 
 Më 19 dhjetor, ambasadori i Japonisë z. Sawada Hironori realizoi takim lamturmire me zëvendësministren e Punëve të Jashtme të Republikes së Maqedonisë së Veriut, znj. Fatmire Isaki.
 Zëvendësministrja Isaki shprehu mirënjohje të madhe ndaj ambasadorit Sawada për të gjitha projektet e propozuara dhe të promovuara që u mbështetën nga qeveria japoneze.
   Z. Sawada dhe znj. Isaki ranë dakord që bashkëpunimi të vazhdojë me ambasadorin e ardhshëm.
 Zëvendësministrja Isaki i uroi ambasadorit Sawada suksese në sfidat e ardhshme.
 
***
 
 On December 19, the Ambassador of Japan, Mr. Sawada Hironori, had a farewell courtesy call to Deputy Minister of foreign affairs of the Republic of North Macedonia Ms. Fatmire Isaki.
 Deputy Minister Isaki expressed great gratitude to Ambassador Sawada for all proposed and promoted projects that were supported by the Japanese government.
 Mr. Sawada and Ms. Isaki agreed that the collaboration would continue with the future ambassador.
 Deputy Minister Isaki wished Ambassador Sawada success in his future endeavors.(写真:北マケドニア外務省提供)