Амбасадорот Оцука во протоколарна посета на г-н Николовски, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство/ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Nikollovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave/ Ambassador Otsuka’s courtesy call to Mr. Nikolovski, Minister of Agriculture, Forestry and Water Management

2023/1/25
 На 24-ти јануари, амбасадорот Оцука оствари протоколарна средба со г-н Николовски, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство. 
 На средбата се разговараше за проект за промоција на земјоделието, а ќе продолжат и да се разгледуваат чекори за зајакнување на билатералната соработка меѓу Јапонија и Северна Македонија.
 
***
 
 Më 24 janar, ambasadori realizoi takim protokollar me z. Nikolovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave. 
 Në takim u bisedua për projektin për promovimin e bujqësisë dhe do të vazhdojnë të shqyrtohen hapat për forcimin e bashkëpunimit dypalësh ndërmjet Japonisë dhe Maqedonisë së Veriut.
 
***
 
 On 24 January, Ambassador Otsuka paid a courtesy call to Mr. Nikolovski, Minister of Agriculture, Forestry and Water Management.
 In the meeting, they discussed on agricultural promotion project and will further explore steps for strengthening the bilateral cooperation between Japan and North Macedonia.