Амбасадорот Оцука на протоколарна средба со г-н Артан Груби, Прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците/ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Grubi, Zëvendëskryeministri i parë i Qeverisë dhe ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive/ Ambassador Otsuka’s courtesy call to Mr. Grubi, First Deputy Prime Minister and Minister for Political System and Inter-Community Relations

2023/1/26
 На 25-ти јануари, амбасадорот Казуја Оцука оствари протоколарна средба со Првиот Заменик на Претседател на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, г-н Груби.
 
 На средбата беа дискутирани актуелните билатерални односи меѓу двете земји и можностите за понатамошно проширување и продлабочување на истите, како партнери кои споделуваат заеднички вредности на демократија, владеење на правото, човекови права и слободи. Беше нагласена и важноста од членството во ЕУ, преку кое би се достигнал економски развој, со вистински бенефити за македонските граѓани, во една атрактивна средина за странски инвеститори.
 
 Г-н Груби изрази благодарност до амбасадорот Оцука и владата на Јапонија за континуираната активна поддршка во остварувањето на многуте проекти за подобрување на животниот квалитет, нагласувајќи ја важноста на поддршката во прогресивниот развој на земјата.

***
 
 Më 25 janar, ambasadori Kazuya Otsuka realizoi takim protokollar me Zëvendëskryeministrin e parë të Qeverisë dhe ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, z. Grubi.

 Ata bashkëbiseduan mbi raportet e deritanishme dypalëshe mes dy vendeve dhe mundësitë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit, si një partneritet që ndajnë vlera të përbashkëta, duke përfshirë demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe lirinë. Ata theksuan gjithashtu rëndësinë e anëtarësimit në BE, i cili do të sigurojë zhvillim ekonomik në dobi të qytetarëve si dhe një mjedis tërheqës për investitorët e huaj.
 
 Z. Grubi shprehu mirënjohjen e tij ndaj ambasadorit Otsuka dhe shtetit japonez për mbështetjen e vazhdueshme dhe aktive në realizimin e shumë projekteve cilësore, duke kushtuar rëndësi në zhvillimin progresiv të vendit.
 
***
 
 On January 25th, Ambassador Kazuya Otsuka paid a courtesy call to the First Deputy Prime Minister and Minister for Political System and Inter-Community Relations, Mr. Grubi.

 They discussed on the current bilateral relations between the two countries and the opportunities to further expand and deepen the cooperation, as a partner sharing common values, including democracy, rule of law, human rights and freedom. They emphasized the importance of EU membership, which would provide economic development with real benefits for North Macedonian citizens and an attractive environment for foreign investors.

 Mr. Grubi expressed his gratitude to Ambassador Otsuka and the government of Japan for its continued active support in realizing many quality life projects, emphasizing the significance of the support for the country’s progressive development.