Амбасадорот Оцука во протоколарна посета на г-н Битиќи, Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања/ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Bytyqi, Zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike/ Ambassador Otsuka’s courtesy call to Mr. Bytyqi, Deputy Prime Minister in charge of economic affairs

2023/1/30
 На 27-ми јануари, амбасадорот Казуја Оцука беше во протоколарна посета на Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, г-н Битиќи.

 На посетата се дискутираа предностите од огромниот потенцијал за унапредување на економската соработка. Беше нагласена и важноста од влезот на Северна Македонија во ЕУ, што се однесува и на јапонските инвеститори, бидејќи слободната трговија како членка на ЕУ, покрај правните реформи во согласност со стандардите на ЕУ, би овозможила поатрактивна средина за инвестиции. 
 
 Понатаму, Битиќи изрази благодарност до Јапонија за поддршката на развојот на Северна Македонија, како и за тоа што Јапонија е една од најголемите билатерални донатори во остварувањето на конкретни програми и проекти преку Јапонската Агенција за Меѓународна Соработка (ЏАЈКА).
 
***
 
 Më 27 janar, ambasadori Kazuya Otsuka realizoi takim protokollar me Zëvendëskryeministrin për Çështje Ekonomike, z. Bytyqi.
 
 Bashkëbisedimi solli në dobi potencialin e madh të avancimit dhe bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Në takim është theksuar rëndësia e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE, ku ndikon edhe në rëndësinë e investitorëve japonezë, pasi që tregtia e lirë si rezultat i anëtarësimit në BE si dhe reformat ligjore në përputhje me standardet e BE-së, do të mundësojnë një mjedis më tërheqës për investime të huaja.
 
 Më tej, z. Bytyqi shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen që Japonia ka ofruar për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut dhe për faktin se Japonia është një nga donatorët më të mëdhenj në realizimin e programeve dhe projekteve konkrete përmes Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA).
 
***
 
 On January 27th, Ambassador Kazuya Otsuka paid a courtesy call to the Deputy Prime Minister in charge of economic affairs, Mr. Bytyqi.

 The discussion brought to the benefit the great potential for advancement of economic cooperation. It was emphasized the importance of EU accession of North Macedonia, also for Japanese investors, because free trade as EU member and legal reforms in accordance with EU standard would provide a more attractive investment environment. 
 
 Furthermore, Bytyqi expressed his gratitude for the support that Japan has provided for North Macedonia’s development, and for the fact that Japan is one of the largest bilateral donors for the realization of concrete programs and projects through the Japan International Cooperation Agency (JICA).