Амбасадорот Оцука во протоколарна посета на г-н Бектеши, министер за економија/ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Bekteshi, Ministri i Ekonomisë/ Ambassador Otsuka’s courtesy call to Mr. Bekteshi, Minister of Economy

2023/2/10
 На 9-ти февруари, амбасадорот Казуја Оцука оствари протоколарна средба со г-н Бектеши, министер за економија.

 На средбата се разговараше за успешната билатерална соработка меѓу двете земји, и беше изразена желба за интензивирање и натамошно зајакнување на соработката.

 Зголемувањето на јапонските инвестиции во земјава ќе биде од големо значење, особено во областа на енергетската инфраструктура, обновливите извори на енергија и одржливиот економски раст.

***

 Më 9 shkurt, ambasadori Kazuya Otsuka realizoi takim protokollar me z. Bekteshi, ministrin e Ekonomisë.
 
 Gjatë takimit u bisedua për bashkëpunimin e suksesshëm dypalësh mes dy vendeve, duke shprehur dëshirën për përshpejtim dhe forcim të mëtejshëm të bashkëpunimit.

 Rritja e investimeve japoneze në vend sjell rëndësi të madhe, veçanërisht në fushën e infrastrukturës energjetike, burimeve të rinovueshme të energjisë si dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike.
 
***
 
 On February 9, Ambassador Kazuya Otsuka paid a courtesy call to the Minister of Economy, Mr. Bekteshi.
 
 During the meeting, they discussed the successful bilateral cooperation between the two countries, and expressed their desire to intensify and further strengthen the cooperation.
 
 The increase of the Japanese investments in the country will be of great importance, especially in the field of energy infrastructure, renewable energy sources and sustainable economic growth.