Амбасадорот Оцука во протоколарна посета на г-дин Талат Џафери, претседател на Собранието на Република Северна Македонија/Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Talat Xhaferi, kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut/Ambassador Otsuka's Courtesy Call to Mr.Talat Xhaferi, the Speaker of the Assembly of the Republic of North Macedonia

2023/2/28
 
 На 28ми февруари, амбасадорот Оцука Казуја оствари протоколарна средба со г-дин Талат Џафери, претседателот на Собранието на Република Северна Македонија.
 Г-дин Џафери изрази желба за натамошно проширување на билатералните односи. Тие се согласија да продолжат како партнери со размени засновани на заедничките вредности како што се владеењето на правото, демократијата, човековите права и разговараа за можностите за идни парламентарни размени, преку федерација за парламентарно пријателство, особено по повод на 30-годишнината од воспоставувањето на дипломатски односи во 2024 година.


***

 Më 28 shkurt, ambasadori Otsuka Kazuya zhvilloi takim protokollar me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Talat Xhafer.i
 Z. Xhaferi shprehu dëshirën për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Ata ranë dakord të vazhdojnë shkëmbimet si partnerë të bazuar në vlerat e përbashkëta si sundimi i ligjit, demokracia dhe të drejtat e njeriut, dhe diskutuan mundësinë e shkëmbimeve të ardhshme parlamentare, si nëpërmjet një federate të miqësisë parlamentare, veçanërisht me rastin e 30 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike në vitin 2024.

 
***
 
 On February 28, Ambassador OTSUKA Kazuya paid a courtesy call to the Speaker of the Assembly of the Republic of North Macedonia, Mr. Mr.Talat Xhaferi and held a meeting.
 Mr. Xhaferi expressed his desire for further expansion of bilateral relations. They agreed to continue exchanges as partners based on common values such as the rule of law, democracy, and human rights, and discussed possibility of future parliamentary exchanges, such as through a parliamentary friendship federation, especially on the occasion of the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2024.