Протоколарна средба на Амбасадорот Оцука со министерот за финансии г. Бесими./ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me z. Besimi, ministër i Financave/ Ambassador Otsuka’s courtesy call to Mr. Besimi, Minister of Finance

2023/2/28
 
 На 28 февруари, Амбасадорот ОЦУКА Казуја оствари протоколарна средба со министерот за финансии г. Бесими.
 
 За време на посетата, тие ја истакнаа важноста од пристапот кон ЕУ на Северна Македонија за јапонските инвеститори, поради тоа што слободната трговија како членка на ЕУ и правните реформи во согласност со стандардите на ЕУ би обезбедиле попривлечна инвестициска средина. Покрај тоа, г. Бесими изрази благодарност за поддршката што Јапонија ја обезбеди за развојот на Северна Македонија.
***

 Më 28 shkurt, ambasadori OTSUKA Kazuya realizoi takim protokollar me Ministrin e Financave, z. Besimi.
 
 Në takim u theksua rëndësia e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE për investitorët japonezë, sepse tregtia e lirë si anëtare e BE-së dhe reformat ligjore në përputhje me standardin e BE-së do të ofronin një mjedis më tërheqës për investime. Më tej, z. Besimi shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen që Japonia ka dhënë për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut. 
***
 
 On February 28, Ambassador OTSUKA Kazuya paid a courtesy call to the Minister of Finance, Mr. Besimi.
 
 During the meeting, they emphasized the importance of EU accession of North Macedonia for Japanese investors, because free trade as EU member and legal reforms in accordance with EU standard would provide a more attractive investment environment. Furthermore, Mr. Besimi expressed his gratitude for the support that Japan has provided for North Macedonia’s development.